WORKSHOP
Nedim Saban ile Şirket Profesyonellerine Yönelik Eğitimler Tiyatrokare, çeşitli konservatuvarlarda okumuş, farklı deneyimlere sahip iki yüz elli genç arasından seçilen on kişilik bir grubun katkısıyla, günümüzün yoğun rekabet ortamındaki profesyoneller için tasarlanmış "learning by doing" metodunu kullanarak özel gelişim içerikleri hazırlamaktadır. Nedim Saban önderliğinde, tiyatro oyunları, doğaçlama ve yaratıcı drama teknikleri ile katılımcıların aktif olarak oyunlarda yer almalarını sağlayarak hem zamanın nasıl geçtiğini anlamayacakları hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Workshop'lar düzenlemektedir.
Nedim Saban, daha önce Hürriyet İnsan Kaynakları Gazetesi'nin sponsorluğunda; Doğu ve Güneydoğu'daki pek çok üniversitede, bayi toplantıları ve sosyal amaçlı kulüplerde gerçekleştirdiği sözkonusu eğitimi, bir süredir kez Tiyatrokare'deki ekibinin de katkısıyla, şirket profesyonellerine yönelik de gerçekleştirmektedir

EĞİTİM İÇERİĞİ
GİRİŞİMCİLİK Rüyalarınızı gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak, engel tanımamak.

LİDERLİK Liderlik ruhu kazanmak, ekip ruhu geliştirmek, karşındakinin beden dilini çözmek, doğru iletişim kurma teknikleri, dayanışma ruhu edinmek, çatışmayı yaratıcılığa dönüştürmek.

GÖZLEMCİLİK Gözlem yapma, gözlem aktarma yeteneği ve iletişim kurma teknikleri.

KONSANTRASYON Yoğunlaşma teknikleri, öfke kontrolü, duygu eğitimi.

SATIŞ TEKNİKLERİ Yaratıcı sunum, ikna yöntemleri, renkli ifade biçimleri, vücut dilini doğru kullanma teknikleri, göz teması.

YARATICI DRAMA Karşındakiyle yer değiştirme, ast/üst ilişkisindeki gizli kodlar, kendi durumunu başkasının gözünden görebilmek.

STRES YÖNETİMİ Yoğun rekabet ortamında stresi yaratcılığa dönüştürme, toplantı teknikleri, stresi motivasyona dönüştürme yeteneği.

İNOVASYON Yaratıcı fikri olgunlaştırma, yaratıcı fikri gerçekleştirme, yaratıcı fikri teatral kaynakları kullanarak hayata geçirebilme, farklılıktan korkmama, yaratıcılığı hayata geçirebilmek için iş bölümü yapabilme.Şirket profesyonellerinin interaktif olarak katıldıkları söz konusu eğitimler, Nedim Saban moderatörlüğünde, Tiyatrokare oyuncularının eğitim içeriğiyle ilgili olarak oluşturdukları skeçlerin sunulması, teorik bilgilerin sahne pratiğiyle harmanlanmasıyla oluşturuluyor.

Duygu Eğitimi: Öfke, stres gibi duyguları analiz ederek harekete geçiriyor, duyguları kontrol altına alma tekniklerini paylaşıyoruz. Öfke ve stres duygularının kaynakları ve kontrolü için gerekenlerin analizinden sonra, oyuncularımızın sunduğu skeçler ve eğitim alan profesyonellerin skeçlere interaktif katılımıyla duygu yönetiminde ilerliyoruz.

Empati Eğitimi: Şirket profesyonelleriyle geliştirdiğimiz doğaçlamaların yanı sıra, masal, karikatür, gazete haberlerinin dramatizasyonunu kapsayan geniş bir yelpaze ile ekip ruhu oluşturarak, dünyaya yeni bir gözle bakılabileceği konusunda şirket çalışanlarını motive etmeyi amaçlıyor.

Dün, Bugün, Yarın Eğitimi: Koçlar Buluşması'nda uygulandıktan sonra, sosyal medyayı sarsan eğitim, tiyatro ve sinemada zaman kullanımıyla yaşamımızı oluşturan anların farkındalığını sağlıyor ve çeşitli nefes, farkındalık egzersizleriyle sonlanıyor. Profesyonelleri gelecek korkuları ve geçmiş takıntılarından arındıran çok özel bir çalışma.

Beden Dili: Katılımcıların aktif olarak sahneye çıkmasıyla beden dili uygulamaları yapılır. Omuz, baş, eller, ayaklar ve karşı tarafa ruh halimizle ilgili olan mesajları doğru iletebilmeye yönelik uygulamalar yapılır. Bedenin bir bütün olarak ve ayrı ayrı organların kullanımıyla karşı tarafa verdiği mesajlar üzerinde durulur, katılımcıların beden dili incelenerek, duygularını nasıl ilettikleri üzerinde konuşulur.

Göz Temâsı: Katılımcılardan bazı duyguları vücutlarını konumlandırarak anlatmaları istenilir. Özgüvenli profesyonellerin göz teması kurma konusunun önemine değinilir ve doğru kurulan göz temasının iletişimdeki önemi vurgulanır. Göz teması kiminle, ne kadar süreyle, ne zaman kurulmalı? Göz teması hangi durumlarda kurulmamalı? Gözlerin direksiyonu ne zaman karşı tarafa çevirilmeli?

Etkili Konuşma: Türkçedeki bazı genel kurallar öğretilir. Etkili konuşmada ses tonunu ayarlama, doğru vurgu yapabilme üzerine çalışılır ve doğru bir beden diliyle, göz teması sağlanarak yapılan bir konuşmanın önemine değinilir. Alt metin, tonlama ve vurgunun anlatımdaki yerine değinilir. Katılımcılara bazı metinleri, bazı duygularla en etkili biçimde iletebilmenin yolları öğretilir. Katılımcılar kimi metinleri çözümlerler ve karşı tarafa en etkili biçimde sunabilmenin yollarını ararlar.

İnovasyon Eğitimi: Nedim Saban'ın yaşamındaki sanatsal ve ticari girişimlerinden örnekler sunan ve dünyanın en büyük şirketlerindeki yenilikçi uygulamaları anlatan altmış dakikalık konuşmasının ardından, yaratıcı düşünceyi tetikleyen tiyatro oyunları ve bu konuyu örnekleyen skeçlerle sonlanıyor. Yaratıcı düşünceye engel teşkil eden alışkanlıklar, ritüeller ve takıntıların özgür bir ruhla aşılabilmesini sağlamak amacıyla, yaratıcı drama oyunlarıyla destekleniyor.

Kukla Atölyesi: Katılımcılar, profesyonel bir kukla yapımcısıyla birlikte, çok çeşitli malzemeler kullanarak ilk gün beş saat boyunca birbirlerinin kuklasını yapıyor, daha sonra kuklalara özel metinler yazarak şirket içi tiyatrolarını kuruyorlar.

Nedim Saban ile Münâzara: Şirketlerin farklı departmanları ya da şubelerini, bilmedikleri belki de inanmadıkları konuları çok kısıtlı bir süre içinde savunarak izleyicileri ikna etme yeteneklerini geliştirme, tartışma ve karşı tarafı dinleme kültürü oluşturma konularında donanımlı hale getiriyoruz. Bu yarışmalara kimi zaman uzmanlar ve ünlü sanatçıları da dahil ederek, yarışma ruhunu renklendiriyoruz.Nedim Saban ile Dünya Görüşü: Eşi benzeri görülmemiş, çok özgün ve eğlenceli bir çalışma… Katılımcıları birkaç eğitmen eşliğinde şehrin herhangi bir yerine bırakıyor, gözlem yapmalarını ve belge toplamalarını istiyoruz. Cep telefonlarıyla görüntü kaydedebiliyor, ses kaydı yapabiliyorlar. Bazen bir müze, tarihî bir sokak, bir bina, nostaljik bir restoran, bir sanat galerisini ziyaret ediyor, bazen de yaşamın farklı kulvarlarındaki kişilerle iletişime geçiyorlar. Gün sonundaki buluşmada, herkes özgün gözlemlerini içeren yaratıcı bir sunum hazırlıyor böylelikle yaratıcı sunum teknikleri ve gözlem yeteneklerini benzersiz biçimde geliştirmiş oluyorlar.
Sektöre göre değişiklik gösterebilen eğitimlerimiz, firmaların ihtiyaçları ve beklentilerine göre şekillenebildiği için, İK Departmanlarıyla eğitim öncesi toplantılar gerçekleştiriyor, ders programlarını paylaşıp kesinleştiriyoruz.

İNOVASYON KONUŞMALARINDAN ALINTILAR “1908 Olimpiyatları'nda, “Erkekler 200 Metre Yarışı”nın birincisi, bu mesafeyi 22.6 saniyede koşmuştu. Bugün lise rekoru iki saniye fazladır. Günümüzde lise maratonunda en iyi zaman, 1908 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan atletin derecesinden yirmi kat daha iyi…

XIII. yüzyılda yaşamış olan Francis Bacon, matematiğe vâkıf olmak için en az kırk yıl çalışılması gerektiğini söylemiş. Şimdi Bacon'un sözünü ettiği matematiği, ki calculus bile bulunmamıştı, lise öğrencileri, müfredatın bir parçası olarak okuyor. Çaykovski, 1878'de bitirdiği keman konçertosunu yazdıktan sonra ünlü kemancı Lepald Auer'den çalmasını ister. Auer bunun imkansız olduğunu söyler, onu geri çevirir. Şimdi Juliard'da pek çok öğrencinin bitirme tezidir bu konçerto.

Müzik aynı, kemanlar aynı, insanlar da pek değişmiş değil. Sadece becerileri arttı. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir dönemde, yeni bir şey bulabilmek ya da bir şeye farklı gözle bakabilmek kuşkusuz çok daha zor.”MÜNAZARA YARIŞMASI Bir şirket kültürü olarak “Bence”
Türkiye' de ilk interaktif Talk Show'a imza atan ve “Dr. Stress” adlı bu programı on yıl boyunca sürdüren Nedim Saban, bu kez daha zengin ve modern interaktif kaynakları kullanarak, “Kamuoyu”nun baskın düşüncesini dile getirmeye ve tartışmaya açmaya hazırlanmaktadır.
Bu yarışmalar, şirketlerin içinde yapılabileceği gibi, şirketler arasında da düzenlenebilir. Ya da final aşamasına kadar her şirket kendi içinde en iyi grubu yaratarak, final aşamasında yarışmaya hazırlanabilir
Münazara süresi net altmış beş dakika olarak planlanmıştır. Tartışma öncesi hazırlık ve ara ile birlikte, bu faaliyetin tamamı yüz dakika olarak planlanmıştır.
Ele alınacak konuların şirketlerin mail grupları ve iletişim ağları sayesinde, izleyiciler tarafından önerilmesi ve internet ortamında oylamaya sunulması önerilmektedir. En çok oy alan konu başlıkları tartışmaya açılacaktır.
“Bence”, günümüz profesyonellerine yaratıcılık, ikna gücü, tartışma kültürü aşılayan, eğlenceli, dinamik ve etkili bir münazara yarışmasıdır. Şirket içi eğitimlerde uygulanabileceği gibi, şirketler arasında bir yarışma olarak da düzenlenebilir. Şirketlerin mail grupları aracılığıyla belirleyeceği gündem maddeleri, aynı mesleğe mensup kişilerden oluşan gruplarca tartışmaya açılacaktır. Yarışmayı farklı ve şaşırtıcı kılan en önemli detaylardan biri, yarışmacı grupların bir fikre katılıp katılmamalarının son anda belirlenmesidir.

Böylece katılımcılar hiç tahammül edemedikleri bir fikre katılmak ya da hiç katılmadıkları bir fikri savunmak zorunda kalabileceklerdir. Oylanan ise, fikirlerden ziyade yarışmacıların müzakere becerileri (tutarlılık, üretkenlik, sistematiklik, zamanı iyi kullanma, savunulan görüşü destekleyen örnekler bulma, kendine güven gibi unsurlar) ile yaratıcılıkları olacaktır.
Yarışmanın konukları akademisyen, ünlüler ya da şirket yöneticilerinden oluşacak ve grupların tartışmadaki üslup ve başarılarına göre yorumlarda bulunacaklardır. Konuklar konuların daha derinlemesine tartışılmasına olanak sağlayacaklardır.

Böylece kamu gündemi farklı sosyoekonomik şartlara sahip kimselerce yorumlanmış olacaktır. Sayıları üç ile beş arasında değişen jüri üyeleri, münazaranın sonunda kazanan ekibi seçecektir. Kazanan ekip, ertesi hafta yarı finale çıkacak ve tekrar yarışma şansı kazanacaktır.

Gruplar belirlenirken, sözgelimi bir bankanın iki şubesi yarıştırılabileceği gibi, bir şirketin orta kademe yöneticileriyle yönetici asistanları da yarıştırılabilir. Bir şirketin mühendisleriyle, sözgelimi o şirketin officeboy'larının da karşı karşıya gelmesi düşünülebileceği gibi, şirketler rakipleriyle de yarıştırılabilir. Bayi toplantılarında aynı şirketin farklı bayileri de yarışabilir.

Grup bilinci yarışmada önemli bir etkendir. Bir grubun birinci yarışmacısı başarısız bir tartışma gerçekleştirse de bir sonraki yarışmacı, performansıyla oyları yukarı çekebilecektir. İlk üç hafta, toplam altı grup birbiriyle yarışacaktır. Yarı finalde kazanan üç grup, iki hafta süreyle birbiriyle yarıştırılacak ve büyük finale gelinecektir. Büyük final şirketlerin istediği herhangi bir özel mekanda, bir gala olarak gerçekleşecektir.

“Münazara”da Gündeme Gelebilecek Başlıkların Bazıları: - Bence, doğalgaz faturamız yüksek geliyor diye dert etmeyelim, demek ki ısınıyoruz.
- Bence, kadın kısmının özgürlüğü evlenene kadardır.
- Bence, kendini Mouse yerine bir koy, devamlı tıklanmak ister miydin?
- Bence, Türkiye yeterince kahraman çıkardı. Artık kahramanlara değil, dürüst ve şerefli insanlara ihtiyaç var.
- Bence, sigara içen bir kızı öpmek kül tablası yalamaya benzer.
- Bence, yaşlandıkça hayatın tadı azalıyor.
- Bence, opera şehre indi sloganı son derece aşağılayıcıdır.
- Bence, Michael Jackson konser sırasında ölseydi, bu kadar özlenmeyecekti.
- Bence, bankamatiklerin konuşarak hizmet vermesi son derece iticidir.
- Bence, telefona çıkmamak değil, telefonda ne söyleyeceğini bilmek önemlidir.
- Bence, şirketler çalışanlarına sosyal medya ile ilgili ağır yaptırımlar uygulamalıdır.
- Bence, patronumuzun iyi psikoloğu olmalıyız.
- Bence, düşüncelerden önce duygular vardır.
- Bence, Vefa, İstanbul'da bir semt olmamalıdır.
- Bence, çok dizi izleyenler ahlak çöküntüsü içine düşerler.
- Bence, televizyondaki kadın programları, haber bültenlerinden daha ilgi çekicidir.
- Bence şirketler mal değil, imaj satarlar.
- Bence tüketiciye spam mesaj yollayan şirketler, sonunda kaybederler.
- Bence insanın eşi işinden daha önemlidir.

Finali kazanan grup, onlarca farklı kategorideki grup arasından sıyrılarak “Gündem maddelerini en iyi biçimde tartışanlar” ünvanını kazanacaktır.Workshop Eğitimi Verilen Bazı Şirketler ABH Bilgi Teknolojileri
Boğaziçi Eğitim Şirketi
Sanko Holding
Novo Nordisk
Efes Grubu
Lilliy İlaç
Turkcell
Bayer


info@tiyatrokare.com

İndirimli Toplu Satış
0212 243 44 85
Tüm oyun,etkinlik,duyuru ve kampanyalardan anlık haberdar olmak için Sosyal Medya Hesaplarımıza Bekliyoruz Haftada birgün bir oyuncumuzla sosyal medya hesaplarımızda canlı sohbetin tadınız çıkarın, merak ettiklerinizi sorun..
Tüm oyun,etkinlik,duyuru ve kampanyalardan anlık haberdar olmak için
Sosyal Medya Hesaplarımıza Bekliyoruz
Haftada birgün bir oyuncumuzla sosyal medya hesaplarımızda
canlı sohbetin tadınız çıkarın, merak ettiklerinizi sorun

Tel : 0212 243 44 85
Fax : 0212 243 44 86

Salih Tozan Sk. No:3
D:4/C Şişli / İstanbul